"Snydt" giver et godt indblik i motiver og tankegange bag forskellige former for bedrageri. Samtidig tager bogen på glimrende vis temperaturen på omfanget af bedrageri og berigelseskriminalitet i Danmark og udviklingen siden 1980-erne. På den måde bliver det også en beskrivelse og analyse af den moralske status i erhvervslivet med en samfundskritisk og meget nyttig overbygning der kaster lys på de politiske og lovgivningsmæssige tilstande der skaber muligheder eller begrænser muligheder for snyd. En usædvanlig ligefrem bog med mange særdeles relevante og til tider morsomme eksempler, som utvivlsomt vil give "aha- oplevelser" til selv erfarne læsere inden for regnskab, økonomi og jura.

Jesper Callesen, cand.merc. i ledelse
"Snydt" er en fremragende bog. Den burde læses af alle der beskæftiger sig med virksomhedsøkonomi. Den rummer en ganske betydelig og sjælden sagkundskab og stribevis af brugbare oplysninger og tips. Derudover er den på sine steder stærkt underholdende. Dens mange politiske provokationer er for manges vedkommende højst tiltrængte, mens andre forekommer knap så velanbragte. Jeg har f.eks. svært ved at forestille mig et erhvervsliv, der bygger på altruisme. Alt i alt en bog af sjælden kvalitet.

J. Hansen, HD
"Den er både oprørende og velskrevet, underholdende og oplysende. En af dem, der er svær at holde pause fra.
Og hvor er det skønt at læse en dansk bog  baseret på almindelig, borgerlig anstændighed........ lad mig lige fremhæve én sætning, der er i særlig resonans med vores arbejde. Nederst side 110 i bogen står der:
"Effektiviteten af sproglig analyse baserer sig på det faktum, at alle mennesker har et iboende og naturligt ønske om at fortælle alle sandheden".
Yes!!!
Man destillerer (jeg er kemiker) jo hele tiden på sin indsigt og erkendelser, og for tiden er jeg nået ind til LØGNEN som den altafgørende virus, der ødelægger vores civilisation. Ingen imperier er faldet på grund af invasion. Alle er faldet på grund af korruption, moralsk forfald.
Og den største trussel mod vores civilisation er løgnen."

Niels Harrit, lektor, lic.scient.
Lektørudtalelse fra Bibliotekscentralen

Anvendelse/målgruppe/niveau:

For praktikere i detailhandelen og erhvervslivet generelt, der bekæmper svindel hos kunder, leverandører og ansatte, og vil nok også kunne finde anvendelse på forskellige erhvervsuddannelser.

Beskrivelse

C.H. Engelbrekt – Rørbeck har arbejdet med sikkerhed og intern revision i danske og udenlandske virksomheder. Han inddrager i høj grad egne praktiske erfaringer i sin gennemgang af forskellige typer af bedrageri fx ved opkøb og fusioner, ved konkurser og i detailvirksomheder, og i de måder man kan bekæmpe det på. Han introducerer bla a. sproglige analyser af mistænktes erklæringer som et effektivt og overset middel i opklaringsarbejdet, og han har kritiske kommentarer til en række forhold i den danske kultur og lovgivning, der understøtter og belønner kriminel og psykopatisk adfærd.

Søren Brunbech