Stacks Image 58
Bedrageri

I forbindelse med enhver transaktion eller ethvert kontinuerligt forretningsforhold er der risiko for, at den ene eller flere af de involverede parter ikke får det, de havde forventet.
Det kan der selvfølgelig være legitime årsager til, men i et stadig stigende antal tilfælde er der tale om bedrageriske eller andre handlinger, som er i strid med straffeloven.
Det er vist klart for alle andre end kriminologerne, at den almindelige moralske habitus har undergået en rygende deroute i de senere år, og at et ord ikke længere er et ord, ej heller når det står trykt.
Særligt i forbindelse med konkurser, virksomhedsoverdragelser og fusioner er der fare på færde. Statistisk vil vi - uden at lægge hovedet på blokken – anslå, at der er bedrageri med i spillet i 25% af alle virksomhedsoverdragelser og 80% af alle konkurser.


Stacks Image 60
Hvad er det vi tilbyder?

Forebyggelse er den bedste middel. En grundig due-diligence undersøgelse forud for en overdragelse eller fusion er det eneste fornuftige, men –
Når skaden er sket er der stadig mulighed for at få sine penge – eller nogle af dem – tilbage gennem en grundig bedrageriefterforskning, der etablerer en beviskæde af begivenheder, som i lovens forstand udgør bedrageri – som opfylder gerningsindholdet i straffelovens bedrageribestemmelser.
Vores virksomhed bygger på tilfredse kunder. Vi indleder aldrig en undersøgelse, med mindre følgende kriterier er opfyldt:
  • At der med meget stor sandsynlighed foreligger et eller flere strafbare forhold
  • At der er mulighed for at rejse et juridisk holdbart krav
  • At det kan forventes, at vores klient får sine udgifter i forbindelse med efterforskning og evt. efterfølgende retsligt efterspil dækket MINDST 3 gange
Stacks Image 63
Øvrige produkter
Spil ikke hasard ved ansættelser.
Vi tilbyder:
  • Screening for hæderlighed; typisk i forb m. ansættelse
    (Straffeattesten har ringe værdi, fordi kun promiller af det totale antal berigelsesforbrydelser opklares)
  • Svindanalyser og rådgivning for detailhandelen
  • Evaluering af skriftlige redegørelser m.h.t. sandhedsværdi.