Kick-backs

Dette fænomen knytter sig først og fremmest til indkøberne i store og mellemstore virksomheder og institutioner. Det er ofte af yderst ondartet karakter, idet modtageren af kick-backs ikke bare unddrager virksomheden det beløb, som han berettiget modtager, men tillige køber varer ind til langt højere priser end han ville være i stand til, hvis han udelukkende havde virksomheden bedste for øje, eller han køber måske varer ind, som virksomheden slet ikke er tjent med at bruge eller videresælge. Herved kan virksomhedens intjening og konkurrencesituation forringes ganske betydeligt. Det kan ofte være meget svært at føre bevis i disse sager; det vigtigste er at få elimineret denne kilde til tab.