Fusioner

I langt de fleste fusioner er der reelt tale om hel eller delvis overdragelse, hvor en eller flere parter trækker sig ud med betydelige likvider. Herved opstår et motiv til at misrepræsentere virksomheden værdi.