Bestikkelse

At lade sig bestikke vil sige, at man i den hensigt at opnå personlig vinding i sit arbejde eller embede tilsidesætter hensynet til virksomhedens eller embedets interesser og derved giver en tredieperson en fordel, som denne ellers ikke ville have kunnet opnå. Der er typisk tale om leverandører, entreprenører, bevillingsansøgere, ansøgere om tilladelser etc.