Bedrageri

Bedragerideliktet (den juridiske definition) er i dansk retspleje yderst svævende. Gerningsindholdet i bedrageriparagraffen er opfyldt, hvis en handling er foretaget i det øjemed "at skuffe i retsforhold". Dette er bla. a. grunden til, at det undertiden har været så vanskeligt at opnå domfældelse i sager, der for almindelige mennesker har virket helt oplagte. Det er derfor meget vigtigt at etablere en beviskæde, der tilsidesætter al tvivl om det kriminelle forsæt.